Mitologia grecka
  Znaczenie i źródła mitologii greckiej
 

Istnieje wiele materiałów źródłowych umożliwiających poznanie mitologii greckiej:

1. Poezja okresu archaicznego i klasycznego tworzona przede wszystkim na użytek uświetnienia uroczystości religijnych lub uczt arystokratów. Należy tu wymienić:

- Iliadę i Odyseję Homera, a także Hymny homeryckie

- Theogonię Hezjoda

- dramaty Ajschylosa, Sofoklesa, Eurypidesa i Arystofanesa

- lirykę chóralną Pindara i Bakchylidesa

2. Prace historyków (np. Herodota, Diodora Sycylijskiego) i geografów (np. Pauzaniasza, Strabona), którzy w trakcie swoich podróży spisywali zasłyszane opowiadania i historie.

3. Traktaty mitografów próbujących w sposób naukowy opisać i pogodzić ze sobą często sprzeczne poetyckie wersje mitów. Jako przykład może posłużyć dzieło Apollodorosa z Aten, Bibliotheke.

4. Poezja hellenistyczna oraz rzymska pozbawiona znaczenia religijnego, mająca charakter czysto literacki, zawierająca jednak wiele istotnych informacji. Do tej kategorii należy zaliczyć:

- poetów hellenistycznych Apolloniosa z Rodos, Kallimacha

- poetów rzymskich Hyginusa, Owidiusza, Stacjusza, Valeriusa Flaccusa, Wergiliusza

- późnoantycznych poetów greckich Nonnosa, Kwintusa ze Smyrny

5. Powieści Apulejusza, Gajusza Petroniusza, Lollianusa i Heliodora z Emesy
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (7 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=